ATEX Awareness e-learning
De E-learning ATEX awareness cursus

De ATEX-richtlijnen schrijven voor waaraan alle werkplekken in explosiegevaarlijke omgevingen moeten voldoen om veilig te kunnen werken. Als werkgever draag je de verplichting je medewerkers hierin op te leiden. Bij SafetyNet Educations volgt u gemakkelijk een praktijkgerichte cursus.

Door het deelnemen aan deze cursus krijgt u inzicht in:

  • Het ontstaan van explosiegevaren
  • Het herkennen en voorkomen van gevaarlijke situaties en/of explosies
  • Certificeringen
  • Wetgevingen omtrent explosiegevaar
  • Explosieveilig materieel en beschermmiddelen

Wat is ATEX

De ATEX-voorschriften zijn van toepassing op alle situaties waarin gas- of stofexplosies kunnen optreden. ATEX is de afkorting van de Franse woorden ATmosphere EXplosible. Om ervoor te zorgen dat medewerkers veilig hun werk kunnen doen, moeten bedrijven of organisaties die explosiegevaarlijk zijn, maatregelen nemen. Deze maatregelen zijn beschreven in ATEX-normen of richtlijnen. Een van deze normen is om werknemers op te leiden en op te leiden. Binnen de Europese Unie zijn twee ATEX-richtlijnen van kracht, en EU-landen moeten deze richtlijnen opnemen in hun nationale wetgeving. In Nederland is dit geregeld in de Arbo- en Warenwet.

De theorie van ATEX wordt gerealiseerd door middel van E-learning. U kunt de E-learning op elk moment stoppen en verder gaan. Na het leren van de theorie maakt de cursist een laatste ATEX awareness examen. Heeft de cursist het online examen afgesloten met 70% of meer correct dan is zij/hij automatisch geslaagd. Hiervoor ontvangt u een certificaat.

Ook geïnteresseerd in een ATEX awareness cursus? Klik hier.